12.10.2021/
21.10.2021
10:00
TeamViewer
/
ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Prowadzący odpowiedzą na wszystkie pytania uczestników
/
Zaprezentujemy również dodatkowe moduły programu Archiwum np. Archiwum WWW, Moduł ACZYTNIK, Moduł ADOK+ ADOK Skaner
/
Profesjonalni prowadzący przedstawią wszystkie  funkcjonalności programu
/
Archiwum jest kompleksowym programem umożliwiającym prowadzenie archiwum zakładowego w dowolnej jednostce zarówno o statusie publicznym jak i prywatnym.
Zastosowanie modułów słownikowych daje ogromne możliwości dostosowania systemu do potrzeb indywidualnego odbiorcy, co w sposób bezpośredni wpływa na uniwersalność systemu.
Program Archiwum
Dlaczego warto się zapisać?